Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

JETCONNECT PERAKENDE LOJİSTİK A.Ş (JETCONNECT) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi uygulamaya kayıt, sipariş ve gönderi esnasında toplayarak üyelik sözleşmenizin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işlemektedir.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

“(i) Kimlik bilgileri: İsim, Soy İsim

(ii) İletişim bilgileri: Elektronik Posta Adresi, Adres, Cep Telefonu Numarası

(iii) Cihaz bilgileri ve log kayıtları: IP Adresi, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı ve Süresi vb.), Kurumsal E-Posta Hesabı Arşivleri, Elektronik Erişim ve Aktivite Kayıtları, Uygulama Kullanım Geçmişi

JETCONNECT’in, kişisel verilerinizi işleme amacı:

(i) Kimliğinizi doğrulamak,

(ii) Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek,

(iii) Güncellemeler ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,

(iv) Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek,

(v) Kuryenin, teslimatla ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini sağlamaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; gönderinin taraflarına ve ilgililerine, şirketimizin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, alt taşıyıcılar, işletmeciler, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşlarına kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır.

KVKK’da belirlenen ve rıza gerektirmeyen hallerin yanı sıra, JETCONNECT uygulama vasıtasıyla edinilen onayınıza istinaden, size, hizmetlerine ilişkin kampanya ve duyurularını iletebilecek ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla tarafınızla temasa geçebilecektir.

JETCONNECT’in kişisel verilerinizi işleme süresi:

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:

(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

(ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

(iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

(iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

(vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,

(vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

(viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi kvkk@jetconnect.com.tr adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.