Jetconnect şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk unsurlarını kapsayan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” esas alınarak yönetiliyor.

Şirketimizin yıl sonu finansal bilgilerini; bu ilkeler çerçevesinde, kurumsal web sitemiz aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz.